ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานหอพักนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติการดำเนินงานหอพักนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย)