รับสมัครนักศึกษาหอพักหญิง(เพิ่มเติม)

ติดต่อสอบถาม โทร 077 913316 หรือติดต่อด้วยตัวเอง ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ใต้อาคารหอพักท่าเพชร

หลักฐานการสมัคร – รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  1 รูป และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

Download : ใบสมัครหอพักนักศึกษา(สฏ.)