รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแรก (PortFolio) เข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน รับสมัครนักศึกษาเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าพักเป็นจำนวนมาก