กำหนดการทำสัญญาการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการทำสัญญาการเข้าอยู่หอพัก และชำระเงินค่าประกันของเสียหายประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศทำสัญญาเข้าพัก+ชำระเงิน ปี 62