รูปแบบห้องพัก

หอพักหญิงท่าเพชร  (จำนวน  380 เตียง)
อัตราค่าบำรุงหอพัก/ภาคเรียน 4,500 บาท

dorm-tha-phechr

– เตียงพร้อมที่นอน 4 ชุด
– โต๊ะเก้าอี้และชั้นวางหนังสือ  4  ชุด
– ตู้เสื้อผ้า  4  ตู้
– ตู้ล็อคเกอร์ 2 ตู้
– พัดลมเพดาน  2 ตัว
– ห้องน้ำ
– ห้องอาบน้ำในตัว
– ซิงค์ล้างจาน 1 ชุด
– โทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง

หอพักหญิงท่าทอง (จำนวน  380  เตียง)
อัตราค่าบำรุงหอพัก/ภาคเรียน 4,500 บาท

dorm-tha-thong– เตียงพร้อมที่นอน 4 ชุด
– โต๊ะเก้าอี้และชั้นวางหนังสือ  4  ชุด
– ตู้เสื้อผ้า  4  ตู้
– ตู้ล็อคเกอร์ 2 ตู้
– พัดลมเพดาน  2 ตัว
– ห้องน้ำ
– ห้องอาบน้ำในตัว
– ซิงค์ล้างจาน 1 ชุด
– โทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง

หอพักหญิงประภัสสร (จำนวน 220  เตียง)
อัตราค่าบำรุงหอพัก/ภาคเรียน 3,600 บาท

dorm-praphasor

– เตียงพร้อมที่นอน 4 ชุด
– โต๊ะเก้าอี้  4  ชุด
– ตู้เสื้อผ้า  4  ตู้
– พัดลมเพดาน  2 ตัว
– ห้องน้ำ
– ห้องอาบน้ำรวม

 

 

หอพักหญิงวิภาวดี (จำนวน 104 เตียง)
อัตราค่าบำรุงหอพัก/ภาคเรียน 4,500 บาท

dorm-viphawadi

– เตียงพร้อมที่นอน 4 ชุด
– โต๊ะเก้าอี้  4  ชุด
– ตู้เสื้อผ้า  4  ตู้
– พัดลมเพดาน  2 ตัว
– ห้องน้ำ
– ห้องอาบน้ำในตัว

 

 

หอพักชายไชยา (จำนวน 103 เตียง)
อัตราค่าบำรุงหอพัก/ภาคเรียน 4,500 บาท

dorm-chai-ya

– เตียงพร้อมที่นอน 4 ชุด
– โต๊ะเก้าอี้  4  ชุด
– ตู้เสื้อผ้า  4  ตู้
– พัดลมเพดาน  2 ตัว
– ห้องน้ำ
– ห้องอาบน้ำในตัว

 

 

หอพักหญิงท่าชนะ

dorm-tha-chna

หอพักหญิงรัชชประภา

dorm-rach-chprapha

หอพักพฤกษา อ.เกาะสมุย

dorm-phvksa

หอพักปัญญา อ.เกาะสมุย

dorm-panya